Skip to main content

Donderdag, 13. Mei 2021 - Donderdag, 13. Mei 2021

Midden Nederland (locatie en programma volgen nog)

Beste Leden,

Gelijk andere jaren, wilde het clubbestuur ook dit seizoen heel graag de traditionele Paasrit organiseren. We hebben bewust tot het laatste moment gewacht om te kijken of de huidige situatie rondom Covid-19 de organisatie hiervan toe zou kunnen laten. Maar zeer tot onze spijt hebben we vandaag moeten besluiten om het evenement niet door te laten gaan. Vanuit de media bereiken ons berichten over opnieuw toenemende aantallen corona besmettingen en ziekenhuisopnamen, Frankrijk bijvoorbeeld gooit het land de komende 3 weken weer helemaal op slot en zo zijn er meer signalen die ons niet gerust stellen. We willen als club geen enkel risico nemen, ook al niet omdat we weten hoe lastig het zal zijn om alle regels in acht te nemen, als we elkaar na zo’n lange periode weer zien. 

Hemelvaart
Omdat we ons er terdege van bewust zijn velen van u er naar uitkijken, willen we heel graag perspectief bieden. Daarom zijn we voornemens op Hemelvaartsdag – donderdag 13 mei 2021 – een mooie rit te organiseren, centraal in Nederland. Het kan dan zijn dat het ook dan weer lastig is om een locatie te vinden voor lunch of voor een borrel, dus gaan we vooralsnog uit van een programma dat onder die omstandigheden wellicht wat “uitgekleed” zal zijn. Maar dat mag de pret niet drukken. 

Aantal deelname voor deze rit is uitgebreid naar maximaal 50 auto’s of 100 personen, maar vol = vol. Ook houden wij ons als evenementencommissie en clubbestuur het recht voor om de inschrijving eerder te sluiten, de rit aan te passen of te annuleren indien wij dat nodig achten gelet op de situatie rondom Corona.

Inschrijven
Inschrijven voor de Hemelvaartrit middels het inschrijfformulier kan tot en met donderdag 6 mei as. De link naar het formulier vindt je in de per e-mail toegezonden uitnodiging.

Hopelijk treffen we een aantal van jullie op donderdag 13 mei as. 

Dennis & Patrick
Evenementencommissie
Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland
ec@klassieke911912.nl
www.klassieke911912.nl