Skip to main content

Inloggen op de 'Ledensectie' van onze clubwebsite is alleen mogelijk voor leden met username & password. U kunt inloggen als u:
1. een geldig emailadres heeft;
2. een login hebt aangevraagd.

Hoe verkrijg ik een login?
Als u nog geen lid bent maar u voldoet wel aan de voorwaarden voor het lidmaatschap, kunt u lid worden door op de pagina 'lidmaatschap' een inschrijfformulier aan te vragen op het aangegeven adres of het formulier onder 'Lid worden' on-line invullen. 

Als u al lid bent en u wilt een login aanvragen (of u bent uw login gegevens vergeten), dan gaarne een email naar de webmaster. Hij controleert de gegevens met het secretariaat en stuurt u de gevraagde gegevens.

Alleen via deze procedure is het mogelijk een username & password te genereren. Dit gebeurt grotendeels automatisch en het kan gebeuren dat uw spamfilter het berichtje niet in uw Inbox zet maar apart; wees hier bedacht op.

Uw Webmaster