Skip to main content

Ons clubmagazine 911.912 verschijnt 4 maal per jaar. De redactie wordt gevoerd door Marc Bezem, Voor vragen over het clubmagazine, plaatsen van artikelen en advertenties kunt u met hem contact opnemen. 

Een digitaal exemplaar van ons meest recente clubmagazine vindt u hier: $File/911.912_juli_2020.pdf

Dit is een pdf bestand, afhankelijk van uw internet verbinding kan het uploaden enige tijd duren.