Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 141

Het correspondentieadres van onze club is:
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
Postbus 292
4760 AG Zevenbergen.

Het bestuur van de club bestaat uit Voorzitter Hessel Roukema, Penningmeester Dennis Gronert, Evenmentencommissie Patrick de Wit, Secretariaat Vincent van den Berg en Redacteur clubmagazine en Webmaster Marc Bezem.

Contact

  • Voor aanmeldingen voor (aspirant) lidmaatschap of voor vragen hieromtrent neemt u contact op met onze secretaris Vincent van den Berg, te bereiken via E-mail: secretariaat of vul het formulier onder Lid worden on-line in. Gaarne ook hier uw gewijzigde (e-mail)adres doorgeven.
  • Voor vragen van algemene aard neemt u contact op met voorzitter Hessel Roukema op telefoonnummer 036 - 5371743 (na 19.00 uur) of E-mail: voorzitter.
  • Voor zaken omtrent evenementen neemt u contact op met de voorzitter van onze Evenementencommissie Patrick de Wit, te bereiken op het emailadres van de EC.
  • Technische vragen worden behandeld door onze technische commissie bestaande uit Peter Broerse en Vinent van den Berg. Contactpersoon is Vincent van den Berg, via E-mail te bereiken: Technische commissie.
  • Voor kopij of vragen over ons clubmagazine  "911.912"  en voor informatie, input of suggesties inzake deze clubwebsite inclusief vragen over de website login, neemt u contact op met onze redacteur en webmaster Marc Bezem via E-mail: redactie respectievelijk webmaster.